Йоши Ямазаки @ Bravacasa

Глина, слама и душа

На пръв поглед къщата на архитектите Йоши Ямазаки и Надя Иванова в Балкана прилича на една от многото стогодишни постройки в селото – с белязани от времето глинени стени, къде повече, къде по-малко оронени и напукани. Само че тя е като библейския мит за човека, създаден от кал – вдъхването на душа е най-важният акт на сътворението.

Йоши Ямазаки @ Bravacasa