Bravacasa-септември-2016-интериор

Joie de Vivre

Щедрост на светлина, пространства и гледки в два български проекта – на архитектите Ирина Иванова и Екатерина Чолакова. Дизайнът е възприет като израз на чувства и желания и най-важното – като радост от живота, в която изненадите и цветовете играят специална роля.

Bravacasa-септември-2016