Qmmedia-Featured-Image-03-2

Feeling good is the new looking good!

Припявайки си онова любимо парче на Принс – Feel Good, feel better, feel wonderful, подбрахме героите на мартенската Amica особено внимателно. Искахме само едно нещо от тях – да са като фаровете, които осветяват пътя. Денят им да започва с поздрав към Слънцето, да са постигнали интегритет между тялото и ума, да са любопитни и да лъкатушат към неизвестното с танц. Защото колкото по-добре се чувстваш, толкова по-добре изглеждаш…

Amica 99 Март
Amica 99 Март
Amica 99 Март