Родът на кобургите - L'Europeo

L`EUROPEO 52: КОБУРГИТЕ ( родът Кобург)

Наричат този род „люпилнята на Европа“. И с пълно право. Няма друго аристократично семейство, което от шепата земя на родовото си имение да е проникнало в практически всички управляващи европейски династии чрез ловка дипломация, лични качества и умела сватбена политика: Великобритания, Швеция, Белгия, Русия, Румъния, Италия, Португалия, България… Стигат даже до Бразилия и Мексико. Безкрайно интересните, а и поучителни съдби на най-ярките му представители, всъщност определят общата съдба на цяла Европа. И в лошото и в доброто.

В броя ще намерите специални интервюта с последния български цар Симеон ІІ и княгиня Мария-Луиза, уникални материали за „Кралицата, която създаде епоха“: кралица Виктория, Леополд ІІ: убиецът на милиони в Африка, спасител на собствената си държава, трагичната съдба на последния португалски крал Мануел ІІ, любовният крах на принцеса Виктория Мелита, Фердинанд І, Цар български, между/народният цар Борис ІІІ и трънливата му корона и още много.

В брой 52 ще имате възможност да видите непубликувани до този момент снимки и архивни материали от историята на рода Кобург.

L`EUROPEO 52: КОБУРГИТЕ ( родът Кобург)